Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

5 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại hiệu quả

1. Chuẩn bị Bạn nên chuẩn bị kĩ nội dung trước khi gọi cho khách hàng bằng cách liệt kê sách những thông tin mà bạn muốn chuyển tải tới họ qua cuộc trò chuyện. Danh sách ấy phải thật cô đọng, dễ hiểu vì khách hàng không có nhiều thời gian nghe bạn thuyết […]

Read More