kỹ năng chốt sale

8 Nguyên tắc kết thúc bán hàng hiệu quả

Để kết thúc bán hàng thành công đòi hỏi nhân viên bán hàng kỹ năng cơ bản cùng nguyên tắc khi kết thúc bán hàng, dựa trên những nguyên tắc kết thúc bán hàng thì có thể biết được tỷ lệ thành công của đơn hàng đó.  Nếu bạn không kết thúc bán hàng, bạn sẽ không […]

Read More
Làm thế nào để khách hàng tiềm năng mua hàng

Làm thế nào để khách hàng tiềm năng mua hàng?

Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm năng chấp nhận mua là một mắc xích rất quan trọng để đem lại doanh thu cho công ty bạn. Khi bạn đã có đủ thông tin của khách hàng tiềm năng, tìm hiểu được nhu cầu của họ và cho họ thấy được sản phẩm […]

Read More