Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

Ngày 05 và 06 tháng 07 năm 2012 tại Hội Trường Huấn Luyện của Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tố chức Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng cho Công ty Cổ Phần Dầu Nhớt và Hóa Chất Việt Nam ( Vilube Corp ).

Phần đầu Chương trình Chuyên gia đã cùng các học viên chia sẻ tầm quan trọng của công tác chăm sóc khách hàng tại Doanh nghiệp, không chỉ đối với các khách hàng bên ngoài mà còn với các khách hàng nội bộ, cụ thể là các phòng ban và bộ phận khác trong toàn Công ty. Tiếp đến các học viên đã đưa ra những tình huống thực tế về việc khiếu nại và phàn nàn của các khách hàng và cùng mổ xẻ, phân tích cách giải quyết nhằm tìm ra giải pháp chung cho từng trường hợp xem thêm khóa học bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Bên cạnh, các học viên còn được bổ trợ các kỹ năng giao tiếp để hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng như : cách đặt câu hỏi phù hợp , phương pháp lắng nghe thấu cảm , phản hồi hiệu quả cả trong việc tiếp xúc trực tiếp cũng như chăm sóc qua điện thoại.

Hình ảnh tại buổi đào tạo:

dien gia chuyen gia tran dinh tuan dao tao vilube corp 1 Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

dien gia chuyen gia tran dinh tuan dao tao vilube corp 2 Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

dien gia chuyen gia tran dinh tuan dao tao vilube corp 3 Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

dien gia chuyen gia tran dinh tuan dao tao vilube corp 4 Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

ky nang ban hang top Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vilube Corp

Share This Post