Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 25-03-2017

Ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực phía BắcMột số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

ky nang ban hang top Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 25 03 2017

Share This Post