Khai giảng tháng 11 tại Hồ Chí Minh khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2016 tại TP.HCM, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 11 Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam

Khóa học bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp được tổ chức khai giảng hàng tháng tại Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa ở TP.HCM và Hà Nội cho học viên đăng ký ở khu vực phía Bắc, và Phía Nam

Tư vấn và đăng ký khóa học liên hệ: Hotline: 0912.000.291 – Email: thanhtruc@kynang.edu.vn

Một số hình ảnh đào tạo:

ky nang ban hang top Khai giảng tháng 11 tại Hồ Chí Minh khóa học : Kỹ năng báng hàng và chăm sóc khách hàng

Share This Post