Học kỹ năng bán hàng ở đâu?

Trong hoạt động kinh doanh, nếu đội ngũ bán hàng không năng động, nhạy bén, biết cách đưa sản phẩm tới khách hàng hiệu quả nhất, sản phẩm sẽ thất bại. Vì vậy, đối với nhiều khách hàng, nhân viên…